Varieté Métamorphose

Konstverket Varieté Métamorphose utanför Milnerskolan

Motiven i Varieté Métamorphose består av sammanfogade bildfragment av objekt, djur- och växtdelar som bildar gestalter där kultur och natur möts i metamorfosa* hybrider**.

Figurerna berättar på olika sätt om stadens historia och omgivningar och innehåller motiv som föreställer kulturföremål kopplade till trakten och delar av utrotningshotade arter från naturen kring Kristianstad. Konstgestaltningen Varieté Métamorphose talar också om växande och utveckling och om den förvandling vi genomgår från barn till vuxen. Om skapandet av olika identiteter, lärandets olika stadier samt hur vi människor påverkar naturen och hur den på samma gång formar och påverkar oss.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Varieté Métamorphose är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Milnerskolan.

*Metamorfos betyder förvandling, omvandling eller utvecklingsstadium.

**Hybrid betyder blandning, korsning eller mellanform.

Konstnärerna Åsa Norberg (f. 1977) och Jennie Sundén (f. 1977) är båda utbildade vid Konsthögskolan i Umeå (2002–2007) och arbetar sedan 2007 som en konstnärsduo.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll