Konstverket Väktare av Pål Svensson

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt 2021.

Fyra väktare som vaktar stadens infart och välkomnar besökare till Kristianstad. Skulpturen öppnar sig mot respektive körbanas riktning och låter ljus och rymd leka i deras tomrum.

Pelarna framstår som både kraftfulla och poetiska. I sitt konstnärskap förmedlar Pål Svensson stenens förmåga att uttrycka motsatser. Konstverket Väktare uppstår i mötet mellan naturmaterialet och dess bearbetning. Utsidan är lämnad naturligt grov. Insidan av pelarna är noggrant förädlade och polerade med känsla och precision.

Varje skulptural kropp representeras av ett svenskt stenmaterial: Bohusgranit,
Vångagranit, Hallandsgnejs och diabas från Nordostskåne.

Verket tillhör Kristianstads kommun och fick sin nuvarande placering 2019.

Total höjd av varje del: 325 cm. Bekostades med medel ur Otto Ericssons fond.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll