Byggnadsanknutet konstverket Utsikt i Rådhus Skåne av konstnär Christian Partos

© Christian Partos/Bildupphovsrätt 2022.

På sessionssalens fyra ytterväggar syns Skåne ovanifrån. På den norra väggen syns ostkusten med Hanöbukten, på den östra väggen visas sydkusten med Ystad, på den södra väggen syns den västra kusten vid Landskrona och på den västra väggen visas sjöar och skogslandskap i nordöstra Skåne.

Skalan är 1:1000 och bilderna är baserade på laserscanning som genomförts av Lantmäteriet. Relieferna är frästa i björkplywood och målade i en turkosgrön nyans som är inspirerad av Rådhusets ärgade koppartak, liksom av de koppardetaljer som är ett genomgående inslag i hela Rådhuset. Havets struktur är lätt räfflad medan sjöarna är helt släta.

Utsikt täcker in det område som arbetet i Rådhuset utgår från. Konstverket är runt 800m² stort, och att ta in hela på en och samma gång är inte möjligt. På nära håll går det att upptäcka sin egen lilla vrå av landskapet, med större avstånd kan känslan av att flyga eller sväva fram infinna sig.

Christian Partos intresserar sig för ljud, ljus, elektronik och tekniska lösningar i sitt konstnärskap, något som återfinns i den avancerade och nästan vetenskapliga kartkonstruktionen hos Utsikt.

Sessionssalen, som byggts som en fristående byggnad i det större Rådhuset, omsluts av det skånska landskapet, som en symbol för kommunens och regionens arbete på övergripande och lokala nivåer.

Utsikt är också en blinkning åt Selma Lagerlöfs roman om Nils Holgersson som flög över landet med start i Skåne. En berättelse som blivit identitetsskapande för landskapet.

Christian Partos är utbildad på Konstfacks skulpturlinje i Stockholm. Innan dess läste han bland annat kemi vid LTH i Lund, ett intresse som han kanaliserat in i konsten snarare än övergivit.

På station Triangeln i Malmö finns hans verk Spårsken som skickar ut ljusgnistor längs med väggen på perrongen.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 % -regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll