Utan titel (Stenskulptur)

Konstverket utan titel av Johannes Michler

Michlers skulptur är tyst, nästan meditativ, och uppnår sin effekt med små medel och vill helst utforskas i fred. Skulpturen är ett stort, oregelbundet format diabasblock med grovt huggna sidor.

Den stora stenen verkar vilja lyfta i sin spiralliknande form, upp ur och från marken.  Den upphöjda positionen ger skulpturen en lätthet som kontrasterar mot den massiva tyngden i diabasen som material. Ytan visar tydliga kontraster: stora delar är släta och arbetade, medan andra är råa. Det blir ett förtydligade av att den inte är här av en slump, utan är resultatet av ett konstnärligt verk. Skönheten i stenen i kombination med den omgivande naturen och staden ger oss resultatet konst.

Stenskulpturen tillhör Kristianstads kommun och är bekostad med medel ur C W Olanders fond. Fick sin nuvarande placering 2022.

Konstverket ingår i "Siktlinjer och samtal - ett konststråk i diabas". 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll