Tvätterskorna

Konstverket Tvätterskorna av Gerda Thune-Andersen

Innan tvättmaskinen blev var mans egendom tvättades det i bykehus och längs bryggor vid Helge å och Kanalen. För att erinra om alla tvättbryggor som funnits längs kanalen, sattes den här bronsskulpturen upp 1969.

Bronsskulpturen, cirka 70 cm hög, 90 cm bred och uppställd på en stensockel, föreställer två kvinnor som drar lakan. Den är utförd av konstnär Gerda Thune-Andersen, född 1932 i Hellerup. Hon har utbildats vid konstakademiet i Köpenhamn 1954–1959 och vid École des Beaux Arts i Paris.

Konstverket är inköpt 1967 och ägs av Kristianstads kommun.

Källa: Sune Friström, Trond Grönvold (2000), AB Kristianstadsbyggen 1950–2000

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll