Konstverkerket Transition av Rune Fjord

Transition betyder övergång, övergång mellan ute och inne. Övergång mellan naturen, trädet som växer på skolgården och det bearbetade träet som konstinstallationen representerar.

Konstinstallationen består av två delar; en inomhusdel och en utomhusdel. Båda är framställda av douglasgran från svenska skogar. Transitionkonstverket tar naturen med sig in i skolan och ger barnen en taktil upplevelse. De upplever träets struktur, variabiliteten, bearbetning av träets yta, sprickorna, de stora dimensionerna, det jämna, det råa.

Utomhus, vill väder och vind sätta sin prägel på träets färg och struktur, inomhus, kommer det mer vara barnen och deras användning av möbeln, som sätter sina spår.

Ljudinstallationen med naturljud och barnröster upplevs när man sitter vid trädet som växer upp genom installationen. Här dras naturljuden och barnens naturupplevelser helt in på skolgården och ger hela skolgården atmosfär.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Transition är ett platsspecifikt konstverk som är skapat för Nosabyskolan.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll