Konstverket Transformer av konstnärerna Jan Christensen och Marius Dahl

Transformer är en storskalig skulptur utförd i Cortenstål. Konstruktionen består av två rektangulära ramar som vilar på tre ben med förskjutna former och vinklar i olika riktningar. Dess formspråk och skala är skapad i relation till den omgivande miljön och skolbyggnadens arkitektur.

Den konstnärliga gestaltningen bygger på en mångbottnad metafor för individuell utveckling, den pedagogiska processens komplexitet i relation till den tid i livet som sökandet och utformningen av den egna identiteteten är under ständig process.

Transformer avspeglar någon som trevande försöker finna sin väg i livet, ömsom vacklande, ömsom kraftfull – den närmar sig ordning på ett kaotiskt vis. Transformer är ständigt föränderlig beroende på betraktarens perspektiv.

Jan Christensen är född 1977 i Köpenhamn och Marius Dahl är född 1969 i Oslo och de har under senare år utfört en rad offentliga gestaltningar och utställningar tillsammans, som en konstnärsgrupp. Allra senast utförde de en helhetsgestaltning av en 6 våningar hög byggnad i Oslo, Sentralen, (2016) liksom en simhall och ett sjukhus i Norge (2015). Utmärkande för dem är att ta gärna tar "stora grepp" över en helhetsmiljö, att de arbetar arkitektoniskt, i samklang med storskaliga ytor och platser på ett inkännande, lekfullt och intresseväckande sätt.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Transformer är ett platsspecifikt konstverk som är skapat för Lingenässkolan.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll