Trädgårdsportal

Konstverket Trädgårdsportal av Mats Andersson

© Mats Andersson/Bildupphovsrätt 2019.

Konstverket Trädgårdsportal är en passage in till Sinnenas trädgård. Det är också ett gränsland med egna rum. Taket fångar upp regn som samlas i en liten damm. Den är gjord i samarbete med arkitekt Johan Sandström (f. 1963).

Konstnären har inspirerats av naturen, i konsten kan ett staket låtsas vara ett buskage och stolparna som bär upp ett tak kan vara trädstammar. Konstnären har också tänkt på textilfabriken Yllan som en gång låg här. På tyg och trådar. Syns väven i buskaget när man rör sig runt det? Prova och se.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Trädgårdsportal är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Uddegårdens förskola. 

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll