Konstverket Tempelkub av Bård Breivik

© Bård Breivik, Tempelkub/Bildupphovsrätt 2007.

Nio pelare bygger ett rum med perspektiv som väcker frågan huruvida gränsen mellan inne och ute existerar. Skulpturens beståndsdelar är likartade och kraftfullt uthuggna, var och en med sin givna plats i helheten.

Här finns möjlighet att närma sig från många håll, att kliva in och uppleva den sakrala känslan, karaktären och ljuset, för att sedan välja en annan väg ut

Konstverket är bekostat med medel ur CW Olanders fond.

Källa: Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll