Konstverket Synkron av Åsa Maria Bengtsson

© Åsa Maria Bengtsson, Synkron /Bildupphovsrätt 2016.

Synkron, är en ljusprojektion på Kulturkvarterets fasad med ett tillhörande verk på plexiglas för tidningsrummet.

Ljusprojektionen styrs av ett skymningsrelä och syns under kväll och natt medan verket för tidningsrummet, en pendang till fasadprojektionen även kan upplevas i dagsljus.

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Detta konstverk installerades i samband med Kulturkvarterets tillkomst 2014.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll