Styrka, snabbhet, uthållighet

Konstverket Styrka, snabbhet, uthållighet av Jacob Dahlgren

© Jacob Dahlgren, Styrka, snabbhet, uthållighet/Bildupphovsrätt 2016.

Konstnären Jacob Dahlgren har valt att arbeta geometriskt och föreställande på samma gång i sin konstnärliga gestaltning av Slättängens förskola. Han har velat undersöka fasen när ett objekt övergår från det geometriska till det föreställande.

I nära samarbete med förskolans personal har ledord och tematik för verket arbetats fram: lärande genom lek och rörelse i utomhusmiljö, kultur, känsel, lekvänligt och synligt.

Verket består av fem skulpturer som hör ihop i en grupp. Varje skulptur har fått namn som refererar till personligheter inom idrotten: Carro, Musse, Tessan, Sanna och Kajsa. Skulpturerna är tillverkade i stål och är väldigt tåliga. Skulpturerna är i fem olika färger och gjorda så att man kan klättra på dem eller använda dem i leken där bara fantasin sätter gränser.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll