Studie i diabas

Konstverket Studie i diabas av Inge van der Drift

Ordet skulptur kommer från latinets sculptere som betyder att hugga ut. Konsten att skulptera är mycket gammal och något som följt människan genom historien.

En stor del av världens monument över vårt kulturhistoriska arv består helt eller delvis av sten. Detta beror inte bara på att sten redan för flera tusen år sedan betraktades som ett värdefullt material och som ett tecken på rikedom, utan det beror också på stenens beständighet i förhållande till de flesta andra material. Den mänskliga kroppen är ett vanligt tema för skulptörer att utgå ifrån, och den kvinnliga kroppen har ofta representerats med rundade former.

Skulpturen av Inge van der Drift, Studie i diabas, bär på berättelsen om historiens monument och skulpturer som skulle stå emot tidens tand och vara för evigt. Den har också den motsatta formen till de rundade och mjuka former som representerat av den kvinnliga kroppen. Här ser vi i stället en vertikal form som kan associeras till en stereotypt bekönad symbolik så som fallossymbolen.

Studie i diabas ingår i "Siktilinjer och samtal - ett konststråk i diabas"

Konstverket till Kristianstads kommun och är bekostad med medel ur C W Olanders fond.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll