Stake och kulor

Konstverket Stake och kulor av Lars Ekholm

© Lars Ekholm, Stake och kulor/Bildupphovsrätt 2016.

När Riksens Ständer byggs läggs stor vikt vid den konstnärliga utsmyckningen. Vid två gårdsentréer i nordostläge är "Skulptural gestaltning" uppsatta 1995.

Den här skulpturen är cirka 3 meter lång och fem meter hög, är sammansatt av fyllda cirklar med en kontrasterande hög pelare.

Stake = laddstake, uppställd till hälsning (jämför hälsning med åror) ett milt och artigt pacifistiskt manifest som har med platsens ursprung att göra.

Lars Ekholms abstrakta kompositioner kännetecknas av ett kärvt och dynamiskt spel mellan verkens volymer inbördes och gentemot det omgivande rummet. Han arbetar oftast i metall och med svetsteknik.  Han har medverkat på ett flertal utställningar med rumsinstallationer.

Offentlig utsmyckning: i stål i Umeå 1987, Odense 1988 och Stockholm 1989. Stake och kulor Riksens Ständer Kristianstad, 1995. Metamorfos över Kristianstads siluett, 1995. Ingen genväg, vid Högskolans gård 1996, som flyttades till Krinova 2002. 

Skulpturen ägs av AB Kristianstadsbyggen.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll