Spår, gläntor, hemligheter

Konstverket Spår, gläntor och hemligheter på Hammars skola. Av konstnärerna Beatrice Hansson, Thomas Nordström och Annika Oskarsson

© B Hansson, T Nordström, A Oskarsson/Bildupphovsrätt 2016.

Skulpturen är tänkt att ingå i barnens lekar.

Utsmyckningen fungerar som konst genom ett ”märkligt anslag” som väcker tankar och frågor, genererar lekar, startar diskussioner, triggar fantasin och skapar drömmar både hos barn och vuxna.

Del av konstverket Spår, gläntor och hemligheter som finns på Hammar skola
Del av konstverket Spår, gläntor och hemligheter som finns på Hammar skola

Kristianstads kommun tillämpar 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Detta konstverk  är inköpt i samband med ombyggnaden av Hammars skola 2014.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll