Konstverket Snäckan av Axel Ebbe

© Axel Ebbe, Snäckan/Bildupphovsrätt 2020.

Denna bronsskulptur visar med sina proportioner på till synes omöjliga förvandlingar. Kanske är kvinnan kommen ur en saga, nyss uppstigen ur vattnet. Ridande på en enorm snäcka vrider hon de sista dropparna ur håret.

Den 1.6 m höga bronsskulpturen skapades 1922 av konstnären Axel Ebbe som föddes i Hököpinge. Han studerade för Stephen Sinding i Köpenhamn och företog ett flertal studieresor i Europa. Hans arbeten utmärks av en livlig fantasi och formskönhet.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll