Konstverket Skulpturbrunn av Owe Pellsjö

© Owe Pellsjö/Skulpturbrunn Bildupphovsrätt 2016.

En kraftfull skulptur med organiska former som befriar sig ur det slutna. Med solens och vattnets kraft kläcks nytt liv. Önskan om att vara fri, att föda idéer och bryta sig ur har formats till ett spännande äventyr för ögat.

Ytan, som en skrovlig men sensuell hud, bär fram visionen. Med sin moderna utformning på temat skulpturbrunn är den ett exempel på skulptören Owe Pellsjös framåtanda. Över verkets brons och sten flödar ett vattenspel.

Skulpturen är bekostad av C W Olanders fond och är en gåva till AB Kristianstadsbyggen.

Skulpturbrunn tillhör "Siktlinjer och samtal - ett konststråk i diabas".

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll