Konstverket Sjöjungfru av Sten Faste

Skulpturen är cirka 1 m hög, utförd i brons och står som sig bör i ett brunnskar. Kring stjärtfenan slingrar sig en vattensprutande fisk.

Skulptören Sten Faste, född 1912 i Helsingborg har studerat vid Skånska målarskolan i Malmö och vid Konstakademiet i Köpenhamn. Han har framför allt ägnat sig åt porträttskulptur och har haft utställningar i Kristianstad, Hörby och Lund.

Bekostad av Tollarps planterings- och försköningsförening.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll