Konstverket Sinfonia av Folke Truedsson

© Folke Truedsson/Sinfonia /Bildupphovsrätt 2011

Folke Truedssons skulptur upprättades 1974. Den spirar av livfull kraft och i mötet går det lätt att fantisera i toner. Kanske finna sin egen musik i en urkraft som strävar uppåt.

Konstnären föddes 1913 i Kristianstad och dog 1989 i Schweiz. Han utbildades vid Tekniska Skolan, Stockholm, Nääs slöjdseminarium och Konsthögskolan 1939–1946. Typiskt för hans skulpturer är slutenhet och statisk ro som ofta påminner om förstenad skog. Folke Truedsson fick Kristianstads kulturpris 1973.

Medel från C. W. Olanders fond möjliggjorde detta förvärv.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll