Konstverket Ömhet av Thure Thörn

© Thure Thörn/Ömhet Bildupphovsrätt 2016.

Figuren är cirka 1.2 m hög i brons och står på en granitsockel. Konstnären Thure Thörn föddes 1918 i Malmö. Han började som stuckatör och efter studier vid Konstfackskolan verkade han både som skulptör, tecknare och målare.

Han gjorde ofta anatomiskt abstrakta kvinnogestalter.

Köptes in 1968 av Landstinget.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll