Administratör i Rbok - grund

Kvinna sitter bakom två skärmar och en dator

Här hittar du information om hur man registrerar och ändrar grundläggande föreningsuppgifter, medlemsantal i föreningen samt uppladdning av filer (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut).

Föreningsadministration

För att din förening ska vara en registrerad förening i Kristianstads kommun och därmed kunna boka tider i kommunens idrottsanläggningar till föreningstaxa, samt ha möjlighet att finnas med i kommunens publika föreningsregister, behöver din förening årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet:

  • Uppdatera aktuella kontaktuppgifter till föreningen (ordförande, kassör och sekreterare).
  • Har stadgarna uppdateras ska de också laddas upp (tagga med stadgarna)

För att bli en bidragsberättigad förening, och därmed kunna söka bidrag av kultur- och fritidsnämnden, krävs också:

Senast två månader efter årsmötet ladda upp:

  • Årsmötesprotokoll 
  • Verksamhetsberättelse 
  • Årsbokslut 
  • Ange medlemsantal och medlemsavgift

- Ange medlemsavgiften i föreningen (krävs lägst 50 kr/år och person för att kunna söka bidrag)

Kunduppgifter

Via länken nedan hittar du en introduktionsfilm på Rboks Youtubesida om hur du ändrar föreningens grundläggande föreningsuppgifter.

Styrelse

Via länken nedan hittar du en kort informationsfilm på Rboks Youtubesida om hur du som föreningsadministratör kan administrera och ändra kontaktuppgifter till ordförande, kassör och sekreterare.

Filer (förening)

Via länken nedan hittar du ni en introduktionsfilm på Rboks Youtubesida om hur du som föreningsadministratör kan ladda upp föreningens årsmötesprotokoll (tagga Årsmötesprotokoll 2022), verksamhetsberättelse (tagga Verksamhetsberättelse 2022) och årsbokslut (tagga Årsbokslut 2022). Har stadgarna ändrats under senaste årsmötet så ladda upp de också (tagga Stadgar). Tänk på att filen max kan vara 3 MB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?