Administratör i Rbok - avancerad

En man skriver i ett block med dator i bakgrunden

Här hittar du som föreningsadministratör information om hur man skapar olika typer av roller i föreningen, hur personer sedan kan tilldelas olika roller, hur sektioner och grupper kan skapas samt hur ett medlemsregister kan skapas.

Under varje rubrik när ni är inloggad i Rbok finns alltid en kortfilm hur du hanterar just detta avsnitt, filmen hittar du längst upp till höger, en grön pil.

Flertalet av de delar som anges här är nödvändigt att lära sig för de föreningar som avser att registrera närvaro för grupper som föreningen sedan avser att ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för.

Skapa roller

Du som föreningsadministratör kan skapa olika roller inom föreningen så som ledare, bidragsansvarig med mera. Som förening kan man skapa nya roller, men rekommenderar att ni skapar roller utifrån de behov som den unika föreningen har. Detta är en förutsättning för att i ett senare skede tilldela personer i föreningen olika behörigheter, såsom kunna boka idrottsanläggningar eller vara gruppledare för grupp som föreningen söker kommunalt aktivitetsstöd för.

Administrera användare

Föreningsadministratören kan tilldela personer i föreningen olika behörigheter, såsom att kunna boka idrottsanläggningar eller vara gruppledare för grupp som föreningen sedan ansöker om kommunalt aktivitetsstöd för.

 • Gå in på kommunens bokningssystem Rbok via länken nedan.
 • Klicka på logga in och legitimera er med ert bank-id.
 • Gå till Administrera i menyn och klicka på fliken ”Användare”.
 • Klicka på ”Ny användare” och en ny ruta kommer upp på bildskärmen.
 • Fyll i hela personnumret (12 siffror) i en följd utan mellanslag, fyll i för- och efternamn samt vilken roll ni tilldelar personen.

Skapa sektioner

Detta är ett bra sätt att få koll på olika verksamheter inom samma förening, för den förening som är en flersektionsförening.

Medlemsregister

För de föreningar som avser att registrera närvaro för grupper som föreningen sedan avser att ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för via Rbok, är det nödvändigt att skapa ett medlemsregister med minst de personer som deltar i föreningens gruppverksamhet.

Importera medlemmar

Här hittar du som föreningsadministratör en kort beskrivning om hur man kan importera medlemmar via en excelfil i Rbok.

 • Klicka på "Förening" i menyn till vänster.
 • Klicka på Importera "medlemmar".
 • Ladda ner och fyll i excelmall med era uppgifter.
 • Ladda upp er ifyllda excelfil genom att klicka på knappen Ladda upp excelfil.
 • Ni ser eventuella fel efter uppladdningen, rätta dom och prova att ladda upp igen.

Gruppledare

Här kan du som administratör lägga till, ändra och ta bort gruppledare till de grupper som föreningen avser att ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för.

Nyckeltaggar

Här finns en beskrivning om hur man hanterar nyckeltaggar i Rbok.

 • Klicka på "Administrera" i menyn till vänster
 • Klicka på "Nycklar"
 • Välj nyckeltagg genom att klicka på pilen bredvid respektive nyckeltagg
 • Där ser du vilka system taggarna är kopplade till, pinkod samt vem den är utlämnad till.

Behöver ni hjälp med ändring av koder eller att en tagg ska lämnas över till en annan ledare så kontaktar ni Pia Olsson 044-13 24 78 eller mejla till följande e-post:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?