Friluftsplan

Kristianstads kommun antog en friluftsplan för kommunen i juni 2023. Planen gäller 2023–2027. Syftet med friluftsplanen är att samordna och sätta mål för arbetet med friluftsliv i kommunen och att bidra till kommunens övergripande mål inom hållbarhet och attraktivitet.

Friluftsplan 2023-2027

Friluftsliv är något som förutsätter samverkan mellan flera olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå därför har såväl berörda föreningar och organisationer i kommunen liksom regionala aktörer varit delaktiga i arbetet med att ta fram Friluftsplan 2023–2027 för Kristianstads kommun.

ladda upp

Vision och målområden

Vision för friluftslivet i Kristianstads kommun är ”Ett inspirerande friluftsliv över gränser som stärker samhällsutvecklingen”.

Fem målområden ska säkra strävan att uppnå visionen:

  • Friluftsliv för alla och naturen som samlingspunkt
  • Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet
  • Förståelse och respekt för naturens värden
  • Friluftsliv för god folkhälsa och hållbarhet
  • Ett rikt friluftsliv för barn och unga

Sveriges friluftsmål

Alla människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Det är några utgångspunkter för våra 10 svenska friluftlivsmål.

Skånes friluftsmål

Målet med Skånes Friluftslivsplan är att vi tillsammans ska få större genomslag och bidra till att friluftslivsmålen i länet förverkligas. Ett hållbart friluftsliv stärker landskapets natur- och kulturvärden samtidigt som vi har goda möjligheter till varierade naturupplevelser.

Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne

Handlingsplan 2030 för rekreativa leder i Skåne syftar till att formulera en handlingsplan och en gemensam, hållbar riktning med utpekade fokusområden, för att skapa samordningsvinster tillsammans med andra aktörer. Visionen är tydlig – Skåne ska vara i framkant gällande ledutveckling för rekreation och turism.

Naturkartan

I Kristianstads kommun finns alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. Naturen finns där runt hörnet, det krävs inga förberedelser, kostar inget och är tillgängligt för alla, det är bara att ge sig ut.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?