Krutbruket norr om Torsebro innehåller en välbevarad industrimiljö från 1600-1800-talet med en vacker och lite vildvuxen park med urgamla knotiga ekar - tusen år sägs den äldsta vara.

Bruksområdet, som är vidsträckt med både park och ädellövskog, är till stor del omgivet av en skyddsmur i sten.

Norr om krutbruket leder en strövstig genom skogen till Gummastorpasjön där det finns ett fågeltorn och en angöringsplats för båtar.

Parkering och ett stort antal informationsskyltar om krutbruket uppsatta av Regionmuseet och Riksantikvarieämbetet.

Service

  • Parkering, 10 platser
  • Markerad strövstig 1 km
  • Informationsskyltar
  • Fågeltorn
Tre foton.jpg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?