Fyra av Jöns och Bengtas barn emigrerade till Förenta staterna. En av sönerna, Johan, gick i faderns spår och blev själv kommunalordförande.

Barnen som emigrerade

Flera av Jöns och Bengtas barn emigrerade till Nordamerika. Äldsta sonen Martin begav sig till Förenta staterna 1891 och med några års mellanrum följde bröderna Nils, Janne och Otto storebrors spår.

Familjen förlorade kontakten med Martin. I Bengtas bouppteckning från 1917 står det att han befinner sig på ”okänd ort”. Då har han varit i Amerika i närmare 25 år. Familjen uppger att sonen avlidit 13 maj 1918. Det kommer att dröja närmare 20 år innan Martin Jönsson dödförklaras av Villands häradsrätt.

Kungörelse där Häradsrätten efterlyser uppgifter om Martin Jönsson.

Häradsrätten framställer ett meddelande till allmänheten att om de har upplysningar om Martin ska de anmäla det till rätten. Kungörelsen lästes upp i Vånga församlings kyrka, men leder inte till någon ny information om Martin. Häradsrättens utslag 25 september 1939 är att ”Martin Jönsson skall anses för död”.

Sonen Johan tar över rodret

Johan Jönsson går i sin pappa Jöns spår. Johan är född 1881 och är den sjätte i makarna Jöns och Bengtas barnaskara. Första gången han omnämns som kommunordförande i Vånga kyrkoarkivs församlingsböcker är 1914.

Liksom Jöns har Johan uppdrag inom en bredd områden. Han blir exempelvis utsedd till Egnahemsombud. I denna roll hjälpte att arbetarfamiljer att ansöka om statsbidrag för att kunna bygga egna småhus.

Det stora antalet testamenten och auktionsprotokoll i arkivet, tyder på att han även verkade som boutredningsman.

Utställningen Kommunalordförandens papper

Den här informationen är en del i utställningen Kommunalordförandens papper om bortglömda dokument från 1800-talet som hittades i en lada i Vånga. De gamla papperna visade sig vara handlingar från tiden när Vånga ännu var en egen kommun. Ladan där de upptäcktes tillhörde en gång ordföranden i kommunalstämman i Vånga kommun.

Läs fler delar av utställningen under länken nedan.

Källor

Kristianstads kommun. Kommunstyrelsen. L1a:1 Tidningen C4 Kristianstad 1967-1987.

Landsarkivet i Lund. Vånga kyrkoarkiv. AIIa:3 Församlingsböcker 1908-1924.

Minnesruna ”Jöns Mårtensson, Vånga” Sölvesborgstidningen den 27 oktober 1927, hämtat från KBs tidningsdatabas 2020-04-30

Oppmanna/Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:1 Protokoll 1950-1954.

Vånga kommun. Kommunalfullmäktige. A1:3 Protokoll 1945-1951.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?