Arkiv och släktforskning

Kommunarkivet bevarar en viktig del av vårt kulturarv. Här kan du få kopior av betyg, släktforska i våra sociala arkiv och mycket annat. Kommunarkivet har arkiv efter hundratals kommunala verksamheter och samlingen växer hela tiden.

Vi bevarar gemensamma minnen

I kommunarkivet finns handlingar från kommunala verksamheter från då och nu –för all framtid. Vi har lokaler i Kulturkvarteret och Östra kommunhuset i Kristianstad. Handlingarna i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar. Det betyder att alla får ta del av dem.

Detta hjälper vi till med:

  • Vi visar gärna arkivet för skolor, föreningar eller studiecirklar
  • Vi har flera forskarplatser
  • Vi lämnar ut kopior på papper eller digitalt via e-post

Vi hjälper dig som vill få ut uppgifter från arkivet. Du är även välkommen att besöka oss och titta på handlingarna på plats på Östra kommunhuset. Kontakta oss för att boka tid!

Forska i arkivet

Besök oss gärna och ta del av handlingar på plats vid våra forskarplatser i Östra kommunhuset i Kristianstad. Du kan fotografera handlingarna med egen kamera, eller få hjälp med att kopiera och skanna med vår utrustning. Kontakta oss antingen via e-post eller telefon för att beställa fram handlingar och boka tid för ditt besök.

Hjälp vid släktforskning

Flera av kommunens bibliotek har också särskilda databaser för släktforskare, information på mikrofilm och andra hjälpmedel.

Vad finns i kommunarkivet?

Kommunarkivets samlingar består av arkiv som bildats som resultat av kommunala verksamheter, från och med kommunförordningen 1862 till dagens datum. Det innefattar bland annat arkivet efter Kristianstads stad (1863-1970) och de 48 upphörda kommunerna som införlivades i nuvarande Kristianstads kommun 1971. På kommunarkivet finns även runt 100 föreningsarkiv med anknytning till Kristianstad.

Material från kommunens verksamheter

Exempel på kommunala verksamheter är kommunstyrelser, fattigvårdsnämnder, barnavårdsnämnder och byggnadsnämnder. Aktuella kommunala nämnder och förvaltningar beskrivs i kommunens organisationsplan.

Dagens handlingar

I kommunarkivet bevaras även moderna handlingar från nuvarande Kristianstads kommun 1971 och framåt. Innan handlingarna levereras till kommunarkivet förvaras de i verksamheterna och är delvis sökbara i kommunens diarium

Sök i vår arkivförteckning

Allt som är bevarat hos Kristianstads kommunarkiv beskrivs i en arkivförteckning. Förteckningen är öppen för allmänheten och tillgänglig i Nationella Arkivdatabasen (NAD) på Riksarkivets hemsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?