Supercykelväg till Vä/Öllsjö

Ortsskylt för Vä

Kristianstads kommun utreder möjligheterna för att uppdatera cykelvägen mellan centrum och Vä/Öllsjö till en supercykelväg. Svara gärna på våra frågor och bidra till arbetet.

Vad är en supercykelväg?

Supercykelväg är ett koncept som Region Skåne har arbetat fram för att tillsammans med kommuner förbättra sammanhängande cykelvägar. Det handlar inte om infrastruktur för supersnabba cyklister utan om förbättringar av bra cykelinfrastruktur så att fler kan cykla i sitt eget tempo. Ett supercykelstråk ska ha hög komfort och god framkomlighet för cyklisten, öka tillgängligheten för cyklister mellan orter samt vara trygga och säkra.

Varför centrum och Vä/Öllsjö?

Sträckan mellan centrum och Vä/Öllsjö har valts ut för supercykelväg eftersom det bor och arbetar många människor längs denna sträcka. Det är en sträcka där det redan finns en cykelväg som kan uppgraderas men där fler borde kunna cykla istället för att köra bil.

Tänk på!

Det är inte säkert att supercykelvägen kommer bli verklighet. Det beslutet fattas när förstudien är färdig. Sträckorna på kartan i undersökningen, samt start och målpunkter är förslag som håller på att utredas.

Undersökning

Hjälp oss gärna i förstudien genom att svara på frågorna nedan. Du är helt anonym.

Alternativa sträckningar för supercykelstråk mellan centrum och Vä/Öllsjö. Sträckorna på kartan, samt start och målpunkter är förslag som håller på att utredas.
Vill du ha en supercykelväg mellan centrum och Vä/Öllsjö? * (obligatorisk)
Vill du ha en supercykelväg mellan centrum och Vä/Öllsjö?Var bor du? * (obligatorisk)
Var bor du?
Brukar du cykla mellan centrum och Vä/Öllsjö? * (obligatorisk)
Brukar du cykla mellan centrum och Vä/Öllsjö?


Skulle du cykla mer om det fanns en supercykelväg mellan centrum och Vä/Öllsjö? * (obligatorisk)
Skulle du cykla mer om det fanns en supercykelväg mellan centrum och Vä/Öllsjö?


Titta på kartan. Vilken av de alternativa sträckorna skulle du vilja utvecklas till supercykelväg?
Välj ett alternativ.
Titta på kartan. Vilken av de alternativa sträckorna skulle du vilja utvecklas till supercykelväg?


Välj ett alternativ.


Välj ett alternativ.


Välj ett alternativ.Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?