Lämna förslag

Lämna dina tips och idéer till kommunens ungdomsråd om hur Kristianstad kan bli en bättre plats för barn och unga. Ungdomsrådet framför sedan dina åsikter om vad du vill ska finnas i kommunen, exempelvis en ny gunga på en lekplats, fler lampor vid en cykelväg eller arrangera en konstutställning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.