Vill du bidra med en aktivitet?

Har du, eller en förening du representerar, aktiviteter riktade till barn och unga som är kostnadsfria på påsklovet 2023? I så fall är du varmt välkommen att registrera din aktivitet i Lov i Kristianstads digitala program!

Påsklov vecka 15: 10-16 april  

Lovprogrammet är en källa till att hitta lovaktiviteter för medborgare i kommunen. Vi vill gärna inkludera så många aktiviteter/programpunkter som möjligt för att kunna kommunicera en samlad bild av det som sker i kommunen på loven för barn och unga till medborgarna.

Riktlinjerna är att aktiviteterna ska vara kostnadsfria och för barn och unga. Att ha med er aktivitet/ert evenemang i det digitala programmet medför bred exponering. Vi skickar ut information i flera olika kanaler riktade till skolelever, personal, föräldrar, och i nätverk till verksamheter som på olika sätt arbetar med barn och unga. All vår marknadsföring pekar in på vår digitala lovprogramsida.

Satsningen på avgiftsfria lovaktiviteter syftar till att möjliggöra för barn och unga 6-18 år att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter på lika villkor och oberoende av socioekonomiska förutsättningar. Detta för att främja integration, bidra till en mer socialt hållbar kommun och motverka ojämlika livsvillkor.

Hur gör jag för att komma med i programmet?

Du registrerar dina aktiviteter på följande länk Registrera evenemang. Innan du klickar på "skicka" - kontrollera att du valt evenemangstillhörigheten ”Lov i Kristianstad” som du väljer i en rullista under rubriken kategori. Detta är avgörande för att aktiviteten ska synas på Kristianstads kommuns lovsida. 

Vi börjar kommunicera att loven är på gång några veckor innan det är dags och de största marknadsföringsinsatserna, alltså när programmet släpps, börjar 2 veckor innan varje lov. Finns inte era aktiviteter med i programmet så finns risken att aktiviteten inte når fram lika bra.

Tänk på Fritidsbanken!

Använd er av Fritidsbanken vad gäller material (idrotts- och friluftsprylar). Fritidsbanken finns tillgänglig för er som verksamhet att låna material som ni kan använda i aktiviteterna. Det sparar både in på pengar och då tänker vi hållbart 😊 Bra på alla sätt. Fritidsbanken ligger på Sommarlust, Utställningsvägen 18:- Fritidsbanken

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.