Covid-19 läger

På sommarens läger genomför vi en del åtgärder för att säkerställa att de anordnas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

C4-lägret

För att säkerställa att C4-lägret anordnas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi vidtagit följande åtgärder och förhållningssätt:

 • För att minska risken för smittspridning ska deltagare och feriearbetare vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
 • Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Vi ber vårdnadshavare att vara beredda att hämta upp insjuknat barn även innan dagens slut vid behov.
 • Den tillgängliga kunskapen om covid-19 visar att de allra flesta barn och ungdomar som blir smittade får milda sjukdomssymtom. De kan bli förkylda och få hosta och feber, och blir friska igen efter några dagar.
 • Deltagare och feriearbetare ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar innan man får gå tillbaka till lägret.
 • Sjukanmälan görs till c4lagret@kristianstad.se senast klockan 8.00.
 • Deltagare och feriearbetare som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka ska inte delta på lägret. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta deltagare på lägret.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.

Insatser

 • Barnen kommer i så stor utsträckning som möjligt sättas i grupper med barn från samma skola.
 • Uppstarten på morgonen kommer att vara uppdelad på flera ytor för att hålla grupperna isär. Föräldrar lämnar av sina barn vid respektive entré och där tar gruppledarna vid. Tre samlingsplatser finns och vi ber er respektera hålltider för respektive grupp vid avlämning för att inte för många ska samlas på en och samma plats samtidigt. Gruppledare möter upp barnen vid respektive entré och följer gruppen in till förutbestämd plats på respektive plan.
 • Alla aktiviteter anpassas och bedrivs utifrån de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten. Vi ser till att där finns hygienartiklar vid respektive aktivitet. Varje grupp får med sig egen handsprit.
 • Lunch serveras på Södra Kasern och där följs de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.
 • Busstransport sker gruppvis och vi säkerställer att avstånd mellan deltagarna hålls i bussen.

Kulturlägret

Information
Information går ut till alla deltagare innan lägret om vilka regler som gäller vid symptom som kan förekomma vid covid-19, väntan på provsvar och så vidare. Både vad gäller en själv men även anhöriga i hemmet.

På flera ställen i lägerlokalerna finns affischer som påminner och uppmanar till god handhygien och att hålla avstånd. 

Anpassning av lokaler 
I år delas Kulturlägret upp på två veckor. Deltagare går enbart ett fyra-dagars-läger. Detta minimerar antalet deltagare och gör det lättare att hålla olika grupper isär. De har inte heller några gemensamma aktiviteter. Vi använder så rymliga lokaler som möjligt och eftersträvar bra avstånd mellan bord/stolar.

Första dagen möts deltagare upp utanför byggnaderna och slussas direkt till respektive ledare och lokal. 

Ledare uppmuntras till att göra utomhusaktiviteter när så är möjligt.

Lunch
Det finns för grupperna egna lunchbord och individuella tider för att förhindra trängsel. Om det är möjligt äter vi utomhus

Feriearbetarna lägger upp maten till varje deltagare med uppläggsbestick och plasthandskar.

Hygien
Toaletter fördelas så att varje kurs har sin egen toalett/-er. Förutom tvål och vatten på alla toaletter finns handsprit tillgängligt i varje kurslokal, utanför toaletterna, vid lunchserveringen och i reception vid respektive lägerplats.

Kurserna i teater och dans, som är mer fysiska i sina aktiviteter får, utöver ordinarie städningar, en egen golvmopp och hink för att kunna moppa över golven vid behov. Daglig desinfektion sker av bordsytor i matservering, samt delar av toalettutrymmen.

Avslutning
Vi kommer inte [som på tidigare läger) samla alla deltagare för att ta del av varandras arbeten på avslutningsdagen. Detta görs istället i mindre grupper och enbart inom respektive lägerplats.

Biosfärlägret

Säkerheten under lägret är viktig. Info finns här.
Vi följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset covid-19. Med gällande direktiv anser vi att vi kan genomföra Biosfärlägret precis som tidigare år. Under lägret har vi samma regler som i skolan när det gäller sjukdom. Barn som är sjuka ska vara hemma, även om de bara har milda symptom.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.