Ansökan om lovsamverkan

Föreningar kan ansöka om att genomföra aktiviteter, i samverkan med Kristianstads kommun, för barn och unga 6-15 år under höstlovet och jullovet 2018. Pengarna kommer från det statliga bidraget för avgiftsfria lovaktiviteter. Ansökningsblanketten finns under relaterad information.

När ska aktiviteterna hållas?

 • Höstlovet den 27 oktober - 4 november 2018.
 • Jullovet den 22 december - 31 december 2018.

Sista ansökningsdag

Det finns två ansökningsperioder 2018.

 • Sista ansökningsdatum för höstlovet är den 14 september 2018.
 • Sista ansökningsdatum för jullovet är den 9 november 2018.

Om ni har aktiviteter på både höstlovet och jullovet ser vi gärna att ni lämnar in en gemensam ansökan senast den 14 september 2018.

Vem kan söka?

Bidragsberättigade föreningar.

Viktigt att tänka på

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • främja integration, motverka segregation och möjliggöra möten över sociala gränser
 • erbjuda barn och unga lika tillgång till deltagande, inget krav på medlemskap får ställas
 • genomföras utöver ordinarie verksamhet
 • gärna ske i samarbeten med andra aktörer
 • integrera ett barnperspektiv och vara tillgängliga i största möjliga mån

Från tidigare erfarenheter vet vi att ett stärkt arbete för att nå målgruppen flickor 12-15 år behövs. Ansökningar med denna målgrupp i åtanke uppmuntras.

För att integrera ett barnperspektiv har vi under 2018 samlat in barn och ungas önskemål om aktiviteter. En sammanställning publiceras under relaterad information inom kort.

Beslutskriterier

Vi överväger hur aktiviteterna förhåller sig till ovan nämnda punkter och hur aktiviteterna förhåller sig till den övergripande aktivitetsplanen med variation och geografisk spridning i åtanke.

Villkor

 • Föreningen ska ha en plan för marknadsföring och inkludera kommunens och lovsatsningens logga vid marknadsföring.
 • Föreningen får inte ansöka om aktivitetsstöd för samma aktivitet.
 • Föreningen får tillgång till kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar i den mån det är möjligt.
 • Föreningen ska säkerställa att samtliga ledare som arbetar med barn har uppvisat utdrag från belastningsregistret enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
 • Kommunen står för en generell marknadsföring av det totala aktivitetsutbudet via hemsida, sociala medier, tryckt material och muntlig information, samt att marknadsföring når ut till områden med flest antal hushåll med försörjningsstöd och särskilt utsatta barn.

Återrapportering

För redovisning till Socialstyrelsen ska vi föra statistik över antal deltagare och fördelningen pojkar och flickor samt i största möjliga mån, effekten av lovaktiviteterna. Vi vill även veta deltagarnas åldersfördelning. Föreningen kommer att tillhandahållas statistikformulär, samt formulär för utvärdering och ekonomisk redovisning. Föreningen ansvarar för att budgeten ej överskrids. Om så händer har föreningen ansvar för att betala överskjutande belopp.

När får vi besked?

Kommunen kommer att ta beslut om att bevilja lovsamverkan eller om det blir aktuellt med förändringar utifrån föreningens ansökan. Därefter kommer vi att skriva samverkansavtal med föreningen.

Datum för besked:

 • Höstlovet senast den 25 september 2018.
 • Jullovet senast den 20 november 2018.

Om ansökningshandlingar och personuppgifter

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. När ansökan handläggs behandlas personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Så behandlar Kristianstads kommun personuppgifter

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.