Sommarlovsaktiviteter

Kristianstads kommun har även i år blivit tilldelade ett statligt bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. Kultur- och fritidsförvaltningen står, tillsammans med arbete- och välfärdsförvaltningen, för planering och genomförande av aktiviteterna.

Förutom kommunens egna aktiviteter, sker samarbete med föreningar. Utbudet kommer vara en blandning av olika typer av aktiviteter, utspritt över hela sommarlovet, på olika platser och för olika åldrar. Programmet för dessa aktiviteter kommer att börja publiceras på vår hemsida i slutet av april. Listan kommer att uppdateras efter hand.

I korthet är syftet med sommarlovsbidraget ”att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling samt att unga med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans. Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.”

Läs mer om det statliga bidraget på MUCF´s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) hemsida. Länken dit hittar du under relaterad information.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.