Ålakusten på egen hand

Ålakusten, eller Den Blå Linjen, som den även kallas är kuststräckan mellan Åhus och Stenshuvud i östra Skåne. Den fyra mil långa sträckan består av en enda sammanhängande vit sandstrand blandat med strandskog och sanddyner mellan havet och bebyggelsen inåt land.

Ålabodarna ligger tätt längs med Ålakusten. Fotograf: Kristianstads kommun.
Ålabodarna ligger tätt längs med Ålakusten. Fotograf: Kristianstads kommun.

Lyssna gärna på ljudfilerna nedan för att lära dig mer om Ålakusten, ål och fiskarna. Besöker du de externa länkarna får du mer information om ålen.

Kust och bodar

Historia

Ålen

Ålafisket

Ålagillet

Längs kusten

På kartan kan du se hela Ålakusten, med Åhus längst i norr och Stenshuvud i söder. Ett par av de ålabodar som omnämns i ljudfilerna är utmarkerade men om du zoomar in på kartan och följer kustlinjen kan du se fler av ålabodarna, och deras namn.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.