Tranor

Sedan några år tillbaka rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrikes våtmarker! Vid Utemuseum Pulken kan du se och uppleva tranorna.

Den stora mängden tranor kommer i månadsskiftet mars-april. Det varierar lite beroende på väder och vind. Trandagen infaller den 25 mars varje år och då brukar tranorna vara komna. Några ensktaka tranor som ska häcka i området kommer redan i februari.

Tranvärdar vid Pulken

När det är många tranor vid Pulken finns tranvärdar från Kristianstads Vattenrike på plats för att visa i kikare och svara på frågor. Väder och vind avgör hur transäsongen blir, men preliminära dagar med tranvärdar är 24 mars-7 april 2019. Söndagen den 24 mars kl 15-17 firas trandagen med fika.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.