Tranor

Sedan några år tillbaka rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrikes våtmarker! Vid Utemuseum Pulken kan du se och uppleva tranorna.

Den stora mängden tranor kommer i månadsskiftet mars-april. Det varierar lite beroende på väder och vind. Trandagen infaller den 25 mars varje år och då brukar tranorna vara komna. Några ensktaka tranor som ska häcka i området kommer redan i februari.

På grund av utbrottet av det nya coronaviruset

De aktiviteter som skulle genomförts vid Pulken i samband med tranornas besök i år ställs in. Det blir inget Trankalas eller Tranbuss den 28 mars. Även shuttlebussarna som skulle kört helgen 4-5 april ställs in. Det kommer heller inte att finnas några tranvärdar på plats och korvgrillningen är inställd.

Tranorna flyttar dock som vanligt och den som känner sig frisk och håller avstånd kan njuta av skådespelet på egen hand vid Pulken. Som det ser ut i nuläget kommer parkering, toalett och fågeltorn att vara öppna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.