Kjugekull

Vid Kjugekull finns olika vandringsleder bland stora klippblock. En del kommer hit bara för att klättra på blocken. Det finns en hembygdsgård, ett utemuseeum och flera grillplatser i närheten. Det är roligt att klättra på stenarna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.