Nöjesliv

Pandemin har fått nöjeslivet att ställa om helt men du kan ändå uppleva konserter, stå-upp och bio.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.