Mötesplats Gärds Köpinge

Ring mötesplatsen för mer information. Observera att Caféerna flyttar till onsdagar från och med 1 februari.

Mötesplats Gärds Köpinge
Mötesplats Gärds Köpinge

Mötesplats Gärds Köpinge är belägen i gamla Folkets Hus.

Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med. Anmäl gärna ditt deltagande till mötesplatsen på telefon: 044-13 64 70.

Månadens program kan du läsa längre ner på sidan under relaterad information/dokument

Mötesplatser-För ett gott liv finns på Facebook och Instagram.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.