Mötesplats Finland

Mötesplatsen ligger på Långebro i Kristianstad i samma byggnad som Café Finland. Hit är du välkommen för att delta i aktiviteter och arrangemang. Mötesplatsen är också en plats för social gemenskap.

Tipspromenad i Tivoliparken
Tipspromenad i Tivoliparken

Mötesplats Finland ligger vid Helgeå och gränsar till Tivoliparken. Ingång vid café Finland eller från gaveln på huset närmast Helgeå. Buss 2, 3 och 4  stannar vid hållplats Söderport.

Café Finland är en daglig verksamhet och är öppet för allmänheten. Det finns möjlighet att fika med hembakt. Under sommarhalvåret är uteserveringen öppen och öppettiderna är måndag - fredag mellan 7.30- 15.30. 

Månadens program kan du läsa under relaterad information/ dokument.
Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.