Mötesplats Degeberga

Ring mötesplatsen för mer information.

Vandring i Degeberga Hembygdspark
Vandring i Degeberga Hembygdspark

Mötesplats Degeberga ligger vid Tingstorget. Renoveringen av mötesplatsen fortgår. Det innebär att aktiviteterna kommer att genomföras i Tingssalen med ingång genom stora entrén. 

Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med. Är du intresserad  anmäl dig till Mötesplats Degeberga på telefon 044-13 64 70.

Månadens program kan du läsa längre ner på sidan under relaterad information/dokument. 

Mötesplatser- För ett gott liv finns på Facebook och Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.