Tivoliscenen

Tivoliscenen ligger i den vackra Tivoliparken utmed Helge å och utnyttjas flitigt på somrarna för olika konserter och arrangemang.

Tivoliscenen som ligger i den vackra Tivoliparken
Tivoliscenen som ligger i den vackra Tivoliparken

Tivoliparkens scen är uttjänt och byggs därför om. Scenen ska kunna erbjuda bra förutsättningar för musik- och teaterverksamhet. Placeringen är densamma och utseendemässigt blir det mindre förändringar, men de stora förbättringarna ligger i förstärkning av konstruktionen, ny modern scenteknik och bättre logistik.

Ombyggnationen påbörjades i september 2017 och beräknas bli färdigt i maj 2018.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.