Ikaros

Konstnär
Palle Pernevi, 1965
Område
Kristianstad
Stora Torg

I den grekiska myten skapade konstnären Daidalos sin Ikaros med vilken han flög så nära solen att vingarna smälte. Palle Pernevis Ikaros på Stora Torg visar ögonblicket då myten slår ner i havet och allt är kaos. Denna stålskulptur med sitt evigt rinnande vatten förändras med dygnets timmar och årets växlingar. Kvällstid belyses skulpturen underifrån vilket ger den liv och förstärker upplevelsen ytterligare. Ikaros var tillfälligt nedmonterad under tiden Rådhus Skåne byggdes, men är tillbaka på Stora Torg.

Palle Pernevi (f. 1917). Föddes i Helsingborg. Skulptör. Har gått från mytologiska och religiöst betonade figurer i abstrakt form till fantasieggande nonfigurativa skulpturer. Anknyter till naturfolken. Har ofta gotiska drag i sin konst.

Källa:
Bengt Månsson, Rick Forsling (1993), Kristianstad Skulpturstaden