Kullarna (Rymd för tanke Handling av mark)

Kullarna (Rymd för tanken och Handling av kraft)

Pia Sandström

Konstnär
Pia Sandström
Område
Åhus
Sånnaskolan

Kullarna (Rymd för tanke Handling av kraft) är ett land art-verk av Pia Sandström. Land art är en konstföreteelse som kan beskrivas som skapande av konst ute i naturen, ofta av material som finns i naturen. Konstverken placeras inte i landskapet utan landskapet är utgångspunkten för deras skapelse.

I konstverket Kullarna (Rymd för tanke Handling av mark) har konstnären arbetat i process med Sånnaskolans landskap och framför allt den vilda delen av skolgården. Verket utgörs av kullar av sandmark som formats av människors rörelse över platsen. Dolt i jorden finns fröreserver som kommer att aktiveras av ”störningen”, det vill säga bearbetandet av jorden när kullarna gror och växer. Över platsen markeras stigar och formade fält.

”Medvetet eller omedvetet, med ett aktivt eller passivt förhållningssätt sätter våra handlingar spår i landskapet och in i framtiden” kommenterar Pia.

Kullarna (Rymd för tanke Handling av kraft) är Kristianstads kommuns första land art-verk och skapat i samband med ombyggnaden av Sånnaskolan.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning.