Monument av Filip Orlik

Skulptur till minne av Filip Orlik

Filip Orlik av Oles och Olena Sidoruk

Konstnär
Oles och Olena Sidoruk
Område
Kristianstad
Östra Storgatan i hörnet mot Cardellsgatan

Placerad: 2011

Ukraina har valt Kristianstad som ort att befästa minnet av fördraget mellan Sverige och Ukraina i samband med de nordiska krigen. Hetmanen Ivan Mazepa sökte genom alliansen med Sverige och Polen 1708, minska det ryska inflytandet över Ukraina. Den ukrainska kosackarmén deltog på svenska sidan i slaget vid Poltava mot Ryssland 1709. Mazepa efterträddes av Filip Orlik, som i exil skrev en av Europas första konstitutioner. Den enda kopian som finns av konstitutionen bevaras på Riksarkivet i Stockholm. Filip Orlik med familj bodde åren 1716–1719 i Snapphanen 16, samma hus där HM länge bedrev verksamhet. I samarbete med Kristianstads kommun har ukrainska staten tillverkat och bekostat en skulptur till minne av Filip Orlik.

Skulpturen är utförd i  brons och granit och är cirka 135 cm hög.

Filip Orlik 1672–1742

Den ukrainske hetmanen Filip Orlik bodde i Kristianstad åren 1716–1719. Han var statschef och skrev den första ukrainska författningen 1710 som sannolikt är den äldsta demokratiska författningen i Europa. Familjen Orlik bjöds in att bo i Kristianstad av Karl XII efter slaget i Bender. Ukraina var Sveriges allianspartner under Det stora nordiska kriget 1700–1721.