Antarktis

Antarktis av Linda Shamma

© Linda Shamma/Bildupphovsrätt 2021

Konstnär
Linda Shamma (f. 1979)
Område
Arkelstorp
Arkelstorps förskola

Placerad: 2020
Teknik: Glas och betong

Konstgestaltning utformad till lek- och sittskulpturer. Block som liknar is står utplacerade på en yta med formen av Antarktis. I glasblocken finns ingjutet fjärilar av typen Sea butterfly.

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning.