Altare

Altare 1 av Lone Larsen

© Lone Larsen/Bildupphovsrätt 2016

Konstnär
Lone Larsen
Område
Åhus
S:ta Annas gränd

Placerad: 1996

Lone Larsens Altare 1 är ett av tio bidrag till utställningen av parkbänkar Kulturhuvudstadsåret 98. Bänken visades först i Wanås park under namnet Tio parkbänkar. Bänken är utförd i diabas, grafitfärg, stål.