Färgstark konst till Kristianstads arenaområde

Kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun fattade 26 oktober 2017 beslut om ett offentligt konstverk till den nya läktarbyggnaden på Kristianstads arenaområde.

LOOK AT YOU av inges idee
LOOK AT YOU av inges idee
LOOK AT YOU skapar färgstark identitet till Kristianstads arenaområde

Kultur- och fritidsnämnden fattade 26 oktober 2017 beslut om ett offentligt konstverk till den nya läktarbyggnaden på Kristianstads arenaområde. Uppdraget gick till den internationellt erkända konstnärsgruppen, inges idee, från Berlin med verket ”LOOK AT YOU”.

Verket LOOK AT YOU omfamnar byggnaden

Konstnärsgruppen inges idee tar med konstverket LOOK AT YOU utgångspunkt i byggnadens funktion som sittplatsläktare. Idén är att vända på läktaren från spelplanen och publikens insida mot gatans folkliv. Verket samspelar med arkitekturen genom att stärka arenans storlek och byggnadens besökskapacitet.

LOOK AT YOU består av plastsitsar i åtta olika färger som täcker in hela övre delen av bottenvåningen likt en banderoll som fortsätter runt båda hörnen.De färgglada sitsarna ges en lekfull karaktär, två hål för skruvar får en avvikande färg för att påminna om ögon i ett ansikte. Sitsarna placeras på fasaden så att de tittar på och välkomnar människor som anländer till, eller passerar byggnaden. Blandningen av färger syftar till att verka inkluderande, alla lag, sporter och åskådare är välkomna till Kristianstads arenaområde!

Den konstnärliga gestaltningen är skapad av inges Idee; en konstnärsgrupp som består av Hans Hemmert, Axel Lieber, Thomas A. Schmidt och Georg Zey, med bas i Berlin. Gruppen har arbetat med konstprojekt i offentliga miljöer sedan 1992, och lägger stor vikt vid att utforska den miljö som ett verk ska uppföras i utifrån dess rumsliga, sociala och historiska egenskaper. De vill genom sina verk ge nytt perspektiv till den offentliga miljö det ingår i.

Kristianstads kommun tillämpar 1%-regeln. Den innebär att 1% av budgeten för större om-och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. LOOK AT YOU är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Kristianstads arenaområde. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.