Konst

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall ansvarar tillsammans med kommunens konstkommitté för inköp, produktion och placering av offentlig konst.

På Kristianstads fotbollsarena sitter inges idee  "Look at you"
På Kristianstads fotbollsarena sitter inges idee "Look at you"

Kommunen avsätter årligen ett anslag för inköp av icke byggnadsanknuten konst på 100 000 kr. För särskilda projekt finns det ett par mindre fonder att tillgå. C W Olanders, Otto Ericsons och Oscar Petterssons fonder. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.