Nominera till kulturpris 2019

Kulturpriset delas ut till person som utfört värdefulla insatser på kulturens område. Villkoren är att pristagaren måste vara antingen född eller bosatt i Kristianstads kommun eller utöva sin verksamhet med direkt anknytning till kommunen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.