Ytor

Ytor är en verksamhet som ger ungdomar möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet på Ytor som Kulturhuset Barbacka disponerar.

Ytorna finns på Kulturhuset Barbackas fasad samt ute på stan.
Ni hittar dem på följande platser:  
Skylt 1 finns vid Elmetorpsvägen vid Högskolan
Skylt 2 vid Snapphanevägen/Hönedalsvägen
Skylt 3 finns vid Långebrogatan/Hasselvägen
Skylt 4 finns vid Åsumsvägen/Lunnavägen

Just nu visas:
C4-skolans bild- och formelever visar just nu upp sina spännande verk på våra Ytor. De har, när de arbetat, inspirerats av temat normkritik och normkreativitet. Välkommen!

Intresserad av YTOR?
Ytorna, totalt 20 stycken är återanvändningsbara och finns på Kulturhuset Barbackas fasad samt ute på stan. Just nu pryds de med dikter skrivna av ungdomar från Kristianstad men under hösten är det dags för ett byte så andra konstnärliga uttryck får ta plats! Just vad och vem är ännu inte bestämd. Har du en idé? Är du intresserad av att göra någon typ av konstprojekt på dessa ytor?

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.