Till Kulturhuset Barbacka

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Utställningar

I Lilla Utställningshallen och i Konststudion på Kulturhuset Barbacka har vi utställningar skapade av, med eller för barn och unga. På vår fasad har vi YTOR. Läs mer om Ytor nedan.

Ytor är stora utställningsytor/billboardytor där bilder visas av unga konstnärer med ett ungt uttryck. Läs mer om Ytor genom att klicka på fliken Ytor i högermenyn, under Utställningar.
Välkommen!

Om du är intresserad av att ställa ut så kontakta oss gärna.


HÖSTENS UTSTÄLLNINGAR

UPPLEVELSERUM skapat av Nosabyskolans bild- och formklasser.
Bild- och formklasserna på Nosabyskolan har i samarbete med Kulturhuset Barbacka byggd upp ett upplevelserum för barn och ungdomar utifrån sagor som eleverna själv har skrivit. Ett återkommande tema i berättelserna är ljuset och mörkret, kampen mellan gott och ont. I rummet kan du inspireras till att läsa och leka eller ta del av berättelsens värld med hjälp av elevernas olika gestaltningar i både tvådimensionell- och tredimensionell konst. Sagoböckerna med elevernas berättelser kan lånas i Barbackas reception.

Utställningsperiod: 31 augusti – 23 september Lokal: Utställningshallen

GAMMALT BLIR NYTT
Återvinningsutställning med Saveko. I den här utställningen kan du se hur gamla saker hittar nya spännande former och funktioner. Saveko är en daglig verksamhet som bland annat tar emot skänkta saker som förnyas och återanvänds på nya kreativa sätt.

Vernissage: 18 november kl. 14.00. Utställningsperiod: 18 november - 26 november Lokal: Utställningshallen

#aboycantoo
Fotoutställning av Kirsten McGoey
2016 startade den kanadensiska fotografen Kirsten McGoey fotoprojektet #aboycantoo. Projektet kom till efter det att hon observerat hur hennes sons intresse för dans och scenkonst blev bemött av hans omgivning. Hon insåg hur pojkar begränsas inom flera konstarter och ville göra något för att förändra situationen.  Under våren 2017 tog Kulturhuset Barbacka kontakt med Kirsten McGoey vilket har resulterat i ett samarbete och en speciellt framtagen fotoutställning. Fotoutställning fokuserar särskilt på könsnormer kopplade till dans och teater, vilket är Kulturhuset Barbacka främsta kulturämnen. Förhoppningsvis kan utställningen inspirera pojkar, föräldrar och övriga att ifrågasätta och bryta rådande normer.

Utställningsperiod: P g a tekniska problem är det oklart när utställningen kan öppna men vi arbetar för att det ska hända så snart som möjligt - 3 februari 2018 Lokal: Utställningshallen

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.